سامانه پيامک

پيام هاي ارسالي شما مستقيما توسط فرماندار شهرستان همدان رويت مي گردد.

 

30006399

 

 

بازگشت