تبلیغات
 
 
تاریخ و ساعت
 
30 خرداد 1398 
 
 
به پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان همدان خوش آمدید. روابط عمومی فرمانداری شهرستان همدان. شماره سامانه پيام كوتاه فرمانداري شهرستان همدان 30006399 مي باشد.

(GMT) / (Tehran) 

 

 
 »  اخبار  »  اخبار فرمانداري  »  بازديد و بررسي پيشرفت فيزيکي چند طرح عمراني انجام شد
  • معاون عمراني فرماندارهمدان باتفاق اعضا کارگروه نظارت شوراي فني استان از روند اجراي برخي از پروژه هاي عمراني شهرستان همدان بازديد کردند .
  •  معاون عمراني فرماندارهمدان باتفاق اعضا کارگروه نظارت شوراي فني استان از روند اجراي برخي از پروژه هاي عمراني شهرستان همدان بازديد کردند .

     

    معاون عمراني فرمانداري همدان گفت : پيمان کاران پروژه هاي عمراني بايد به محض برنده شدن در مناقصات کار عمراني را آغاز کنند تا با اجراي طرح بر اساس زمانبندي مشخص تحت تاثير تغييرات شرايط اقتصادي قرار نگيرند .