• ارتباط با واحدهاي ذيربط
 •  

   

  تلفنخانه                                                    38260446- 38260447- 38260448

  دفتر فرماندار                                                                 38236337- 38262084

  روابط عمومي                                                                                    38266660

  حراست و رسيدگي به شکايات                                                         38230512

  امور بانوان وخانواده                                                                            38261800

  معاون سياسي اجتماعي                                                                     38263404

  معاون برنامه ريزي و عمراني                                                             38255381

  امور اداري و خدمات                                                                          38255075

  فناوري اطلاعات                                                                                38255076

  بخشداري مرکزي                                                         38260736 -  38235681

  بخشداري  شراء                                                           38462534 38462536

  دورنگار                                                                                              38260376

  سامانه پيام کوتاه                                                                               30006399

  پست الکترونيک                                                     info@ hamedan-hm.ir

  پايگاه اطلاع رساني                                                   www.hamedan-hm.ir