• ارتباط با واحدهاي ذيربط
 •  

   

  فرمانداري همدان                                           38260446- 38260447- 38260448

  بخشداري مرکزي                                                         38260736 -  38235681

  بخشداري  شراء                                                           38462534 38462536

  دورنگار                                                                                              38260376

  سامانه پيام کوتاه                                                                               30006399

  پايگاه اطلاع رساني                                                   www.hamedan-hm.ir