• پيشينه تاريخي
 •  

          پيشينه تاريخي


  همدان از قدمت بسيار بالايي برخورد است بناي اوليه شهر همدان را به ديااکو پادشاه ماد نسبت داده اند. هرودت مورخ يوناني، نام همدان را اکباتان ثبت کرده است و بناي اين شهر را را به ديااکو، موسس سلسله ي مادها نسبت داده است.
  هخامنشيان، همدان باستان را به نام هگمتانه ( به معني محل اجتماع ) و به عنوان پايتخت تابستاني خود برگزيده بودند، که اولين پايتخت نخستين تشکيلات حکومتي در ايران بوده است.

   اين شهر در زمان بخت النصر ويران شده و داريوش بزرگ آن را مرمت نموده است. کمتر شهري چون همدان را سراغ داريم که اينچنين با تاروپود اين آب و خاک آسماني آميخته باشد کدامين واقعه يا رويداد تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، علمي، ادبي، سياسي و حتي نظامي را مي توان به جستجو نشست و ناچار به رجوع به همدان و مردمانش نشد بي گمان هيچ شهر و دياري در اين کشور همچون همدان از آثار و مظاهر مدنيت و فرهنگ و هنر برخوردار نبوده است


  همچنين آثار تاريخي و فرهنگي متعدد موجود در همدان، موجب شد تا در جلسه اي مورخه 2/2/1370 شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور، اين شهر به عنوان يکي از شش شهر تاريخي و فرهنگي کشور  , شناخته شود