• فرهنگ و هنر
 •  

  اماکن فرهنگي

   

  شرح

  شهرستان همدان

  تعداد کتابخانه هاي عمومي

  14 باب

  کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

  9

  تعداد کتاب کتابخانه هاي عمومي

  223960 جلد

  کانونهاي فرهنگي هنري مساجد

  65 واحد

  مراکز انتشاراتي

  72 واحد

   

  سينماها

   

  شرح

  شهرستان همدان

  تعداد سينما

  3

  تعدا سالن نمايش

  10

   

   

   

  زبانهاي رايج و نوع گويش در شهرستان

  الف- زبان فارسي : شهرستان همدان با توجه به اينكه بيشتر در منطقه‌اي ترك زبان قرار گرفته و شهرها و روستاهايي كه در مجاور آن قرار گرفته و با اين شهر در مراوده مي‌باشند عموماً ترك زبان هستند ليكن مردم شهر همدان و برخي از روستاهاي مجاور آن و شهر مريانج به زبان فارسي و آميخته به لهجه خاص و با استفاده از استعارات و ويژگيهاي خاص در اداي بعضي كلمات كه ويژه فارسي همداني است تكلم مي‌كنند. قدمت اين زبان فارسي در اين شهر به قدمت استقرار مادهاي آريائي مي‌باشد و مي‌توان گفت كه فارسي زبانان همدان از قديمي‌ترين ساكنان اين منطقه محسوب مي‌شوند.

  ب ـ زبان تركي : اكثر ترك‌زبانان اين شهرستان در قسمتهاي شمال ، شرق ، شمال غربي و جنوب شهر همدان ساكن بوده و اكثريت آنان بازماندگان اوغورها هستند كه از قرن يازدهم به بعد بطور گسترده‌اي با خانواده و احشامشان و كلمات زيادي از زبان فارسي وارد اين زبان شده و با آن در آميخته است.

   

  لهجه‌هاي رايج در شهرستان همدان :

  بعلت قدمت اين شهر وجود تمدنهاي مختلف در ادوار تاريخ و تمدن شش هزار ساله‌اي كه اين شهر با شهرهاي كلده، آشور، نينوا دارد ، اقوام مختلف با زبانها  و آداب و رسوم گوناگون در آن زندگي كرده‌اند بهمين دليل پراكندگي زبان و لهجه در اين شهرستان بويژه شهر همدان و حتي در سطح استان بخوبي مشهود و ملحوظ است. ضمناً لهجه‌هاي شناخته شده در حوزه شهرستان در حال حاضر عبارتند از : لهجه فارسي ، تركي، لري، لكي، عبري، آشوري و ارمني. لازم به يادآوري است كه مردم شهر همدان به زبان فارسي با لهجه همداني كه در حال حاضر نسل جوان ديگر كمتر از آن استفاده مي‌كنند صحبت مي‌كنند. قوم يهود به زبان عبري ، اقليتهاي مسيحي و ارمني به دو زبان ارمني و آشوري تكلم مي‌كنند.

   

  زبانها و لهجه‌هاي رايج در بخشهاي تابعه شهرستان همدان :

  بخش مركزي ـ زبان و لهجه مردم اين بخش تركي ، فارسي و لري تكلم مي‌كنند.

  بخش شــراء  ـ زبان و لهجه اين بخش هم فقط تركي است .