اخبار فرمانداري
1396/02/30
 • نتايج انتخابات رياست جمهوري در شهرستان همدان

  نتايج اخذ راي انتخابات رياست جمهوري در شهرستان همدان مشخص شد
 • نتايج اخذ راي انتخابات رياست جمهوري در شهرستان همدان

  در اجراي ماده 34 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري ، هيات اجرايي بر اساس صورت

  جلسات دريافتي از هيات اجرايي بخشها و شعب ثبت نام و اخذ راي شهر مرکز شهرستان و بخش مرکزي نتيجه انتخابات شهرستان را که در روز جمعه مورخ  29/2/96  به عمل آمد به شرح زير اعلام مي دارد:

  1  .حسن روحاني 170700  راي (يکصد و هفتاد هزار و هفتصد)

  2 . سيدابراهيم رئيس الساداتي 156379 راي (يکصد و پنجاه و شش هزار و سيصد و هفتاد و نه)

  3 . سيدمصطفي آقاميرسليم 5577 راي(پنج هزار و پانصد و هفتاد و هفت)

  4 . سيدمصطفي هاشمي طبا 2211 راي (دو هزار و دويست و يازده)