اخبار فرمانداري
1398/03/20
 • طرح توسعه امامزاده محسن در مرحله اجرا قرار گرفت

  اقامتگاه گردشگري مذهبي در امامزاده محسن(ع) همدان احداث مي شود
 • طرح توسعه امامزاده محسن در مرحله اجرا قرار گرفت

  اقامتگاه گردشگري مذهبي در امامزاده محسن(ع)  همدان احداث مي شود

  فرماندار همدان در کارگروه امور زير بنايي و تامين مسکن شهرستان همدان گفت : امامزاده محسن(ع)  يکي از اماکن مذهبي، گردشگري مورد استقبال مردم همدان، شهرها و حتي استان هاي اطراف است .

  وي با اشاره به آماده شدن مسير برگشت امامزاده محسن(ع) براي عمليات آسفالت ريزي گفت : تعريض و آزادسازي معبر برگشت امامزاده محسن(ع)  کاري زمان بر بود که به اتمام رسيد .

  حسين افشاري از احداث کمپ و زائر سراي امامزاده محسن(ع)  خبر داد و افزود : اجراي طرح ايجاد کمپ زائران امامزاده محسن(ع)  با همکاري بين اداره کل ميراث، اوقاف و شهرداري مريانح بايد انجام پذيرد .

  وي از تامين اعتبار ملي ايجاد کمپ اقامتي زائران امامزاده محسن(ع)  گفت و تصريح کرد : ايجاد اين اقامتگاه با بهره وري عام تنها با واگذاري زمين به دولت امکان پذير است .

  فرماندار همدان خواستار شد : ماکتي از طرح کلي توسعه بقعه امامزاده محسن(ع) فراهم شود تا روند تخصيص و اجراي طرح به صورت مرحله اي و زمان بندي مشخص پيش برده شود .

  وي ادامه داد : شهرداري مريانج در چهارچوب قانون نسبت به تعيين تکليف زمين 13 هزار متر مربع واقع در حريم امامزاده اقدام کرده و يک هزار متر زمين را براي احداث اقامتگاه زائران به اداره ميراث تحويل دهد .

  افشاري خاطر نشان شد : فرمانداري شهرستان هم در هيات تطبيق موارد تغيير مالکيت بين سازماني را به استناد مفاد قانوني بررسي و اعلام خواهد کرد .

  مدير کل سازمان اوقاف و امور خيريه استان همدان نيز گفت : امامزاده محسن(ع)  از نسل پدري با چهار واسطه از نوادگان حضرت امام حسن مجتبي(ع) بوده و از نسل مادري به حضرت امام سجاد(ع) مي رسد .

  حجت الاسلام محمد کاروند افزود : اقدام سازمان اوقاف در جهت توسعه خدمات و ايجاد زائر سرا براي فراهم آوردن حداقل امکانات اقامتي زائران اين امامزاده از ساير شهر ها و استان ها مي باشد .

  مدير کل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز گفت : تمرکز بر توسعه گردشگري مذهبي با بهره گيري از پيشينه اين منطقه بوده و هيچ انتفاع حقوقي و سازماني در اجراي طرح ها متصور نيست .

  علي مالمير با بيان اينکه اجراي طرح اقامتگاه امامزاده محسن(ع) پروژه اي عام المنفعه است تصريح کرد : امکان جابجايي هزينه اعتبار ملي تعيين شده پس از تعلل در اجراي طرح هاي توسعه اي اين امامزاده دور از انتظار نيست .