اخبار فرمانداري
1398/04/25
 • فرماندار همدان:

  زمينهاي مورد نياز براي احداث مراکز بهداشتي شهر همدان به سختي تهيه شد/ لازم است پيگيري ويژه اي براي برخورداري از منابع ملي به منظور اجراي اين طرحها بعمل آيد.
 • فرماندار همدان:

  زمينهاي مورد نياز براي احداث مراکز بهداشتي شهر همدان به سختي تهيه شد/ لازم است پيگيري ويژه اي براي برخورداري از منابع ملي به منظور اجراي اين طرحها بعمل آيد.

  معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ابن سينا و رئيس مرکز بهداشت شهرستان همدان با حضور در دفتر فرماندار همدان با ايشان ديدار کردند.

  فرماندار شهرستان همدان در اين نشست با قدرداني از خدمات مرکز بهداشت شهرستان همدان در اجراي مطلوب طرح ملي کنترل فشار خون گفت : با انتصاب دکتر خيرانديش به رياست مرکز بهداشت شهرستان همدان شاهد نظم و ورود با انگيزه ايشان به مسايل کاري هستيم .

  مهندس حسين افشاري با بيان اينکه شهرستان همدان 39 در جمعيت استان را در خود جاي داده است تصريح کرد : 89 درصد جمعيت شهرستان همدان نيز جمعيت شهري است که تامين مراکز بهداشتي مورد نياز شهر همدان متناسب با سرانه مورد نياز همواره دغدغه جدي بوده است.

  وي افزود : در اين راستا با پيگيريهاي فراوان زمينهاي مورد نياز براي احداث مراکز بهداشتي شهر همدان به سختي تهيه شد و در اختيار دانشگاه علوم پزشکي قرار گرفت که تا کنون تعدادي از اين مراکز نيز به بهره برداري رسيده است.

  فرماندار همدان با اشاره به طرحهاي باقي مانده در دست احداث مرکز بهداشت شهرستان همدان تاکيد کرد : اعتبارات استاني محدود است و لازم است پيگيري ويژه اي براي برخورداري از منابع ملي به منظور اجراي اين طرحها بعمل آيد.

  وي يادآور شد : در بخش خدمات درماني نيز مرکز استان در حال ارايه خدمات درماني به مراجعان قابل توجهي از استانهاي مجاور و ساير شهرستانهاي استان است.

  معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ابن سينا نيز با تشکر از حمايتهاي فرماندار همدان در راستاي اجراي ماموريتهاي بهداشتي اين دانشگاه گفت : همدان موقعيت خاصي دارد که در حوزه بهداشت نيازمند کار جدي و حمايت هستيم.

  دکتر منوچهر کرمي با بيان اينکه همه توان خود را براي حفظ و ارتقاء جايگاه معاونت بهداشتي بکار گرفته ايم افزود : خوشبختانه در مرکز بهداشت شهرستان همدان شاهد مديريت قوي هستيم که با اشراف کافي و تجربه در حوزه اجرايي به مسايل ورود پيدا کرده است.

  وي با اشاره به اجراي طرح نظارت بر رستورانها در شهر همدان تصريح کرد : در اجراي اينگونه طرحها يا طرح معدوم سازي سبزيهاي آبياري شده با فاضلاب فقط سلامت مردم براي ما مدنظر است.

  کرمي افزود : با توجه به وسايل ذيقيمتي که در حوزهاي بهداشتي همدان داشتيم گردآوري و احداث يک موزه بهداشت را در دستور کار قرار داديم که خود جاذبه اي براي گردشگري در اين حوزه نيز محسوب مي شود.

  معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ابن سينا خواستار هدايت منابع خيري به امور بهداشتي شد و اضافه کرد : بيشتر منابع خيرانديشان و واقفان ارجمند متوجه امور درماني است و اين درحال است که کارهاي مهمي چون غربالگري مي تواند در سلامت جامعه موثر باشد و با منابع خيري در بخشهاي مختلف انجام شود.

  وي در پايان يادآور شد : اعتقاد داريم هر چقدر در بخش بهداشت و پيشگيري براي جامعه هزينه کنيم چند برابر آن هزينه هاي درماني مردم و دولت را کاهش داده ايم.

  رئيس مرکز بهداشت شهرستان همدان نيز در اين ديدار گفت : 10 طرح اولويت دار بهداشتي در دست اجرا داريم که براي تکميل و تسريع در بهره برداري از اين مراکز نيازمند اعتبارات لازم هستيم .

  دکتر محمد خيرانديش افزود : مرکز بهداشت شهرستان همدان داراي  864 نفر پرسنل و 120 واحد زيرمجموعه است که از اين تعداد 36 واحد درمانگاه،34 واحد پايگاه سلامت و مابقي خانه هاي بهداشت روستايي است.