اخبار فرمانداري
1397/12/20
 • سرپرست فرمانداري همدان:

  آثار وضعي پرداخت زکات تبيين شود
 • سرپرست فرمانداري همدان:

  آثار وضعي پرداخت زکات تبيين شود

  حسين افشاري در نشست اعضاي شوراي زکات شهرستان همدان گفت : زکات بعنوان فريضه اي مهم در دين مبين اسلام همواره بعد از نماز مورد تاکيد قرار گرفته که نشان از اهميت و آثار آن دارد.

  سرپرست فرمانداري همدان با اشاره به بارشهاي مناسب نزولات جوي در برخي از فصول زراعي سالهاي گذشته يادآور شد : براي تداوم نعمت الهي بايد سپاس گذار باشيم و شکر نعمت را بجا آوريم که در اين راستا بايد آثار وضعي پرداخت زکات بيش از پيش براي مردم تبيين شود .

  وي با بيان اينکه افزود: سال زراعي گذشته 535 بهره بردار بخش کشاورزي از 55 روستاي سطح شهرستان همدان به پرداخت زکات توفيق داشتند که در مجموع 120 ميليارد و 600 ميليون ريال وجوه زکات پرداختي اين عزيزان بود .

  افشاري اضافه کرد : اين مبلغ نسبت به زکات پرداخت شده در سال زراعي قبل 24 درصد افزايش داشته که 84 درصد آن براي محرومان و نيازمندان و 19 در براي پروژه هاي عمراني و عام المنفعه همان مناطق هزينه شده است.

  وي از برگزاري فصلي نشست اعضاي شوراي زکات شهرستان همدان در سال آتي خبرداد و تصريح کرد : با عنايت به اهميت موضوع شخصا مقيد هستم در اين نشست حضور يابم و انتظار داريم ساير مدعوين نيز در سطح مديريت شهرستان و استان در اين شورا حضور يابند.

  سرپرست فرمانداري همدان اظهار کرد : در سال زراعي قبل 700 هزار تن خريد تضميني گندم در استان داشتيم که  950 ميليارد تومان وجه خريد تضميني با تدابير اتخاذ شده از جمله حذف واسطه ها و معافيت مالياتي مستقيما به حساب کشاورزان واريز شد.

  وي افزود : اين مبلغ معادل 4 برابر بودجه عمراني کل استان است که بين 20 هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزي توزيع شد که لازم است آثار وضعي اين اقدام و فرهنگ سازي براي اهتمام بيشتر جامعه هدف به اين فريضه مد نظر قرار گيرد.

  رئيس شوراي زکات شهرستان همدان نيز در اين نشست گفت : حاصل همت عالي موديان محترم زکات و تلاش دوستان در شوراي زکات خوشحالي، نشاط و اميد در دل تعدادي از خانواده هاي نيازمند بوده است که ارزش معنوي بالايي دارد.

  حجت الاسلام محمد سلطاني با قدرداني از تلاش اعضاي اين شورا افزود : با نزولات جوي مناسب و اين هديه ارزشمند خداوند متعال انتظار داريم در سال زراعي آتي نيز شاهد پويايي پرداخت زکات در سطح شهرستان و انجام مطلوب اين فريضه باشيم.

  وي با اشاره به لزوم تقويت تبليغ چهره به چهره زکات در سطح روستاها افزود : بهره گيري از ظرفيت آموزش و پرورش، روحانيون مستقر تحت نظارت سازمان تبليغات اسلامي و فضاي مجازي از جمله مواردي است که در دستور کار شوراي زکات براي سال آينده قرار دارد.