اخبار فرمانداري
1399/10/22
 • معاون امور عمراني فرماندار همدان خواستار شد :

  هماهنگي بيشتر دستگاههاي اجرايي ذيربط در برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز
 •  

  معاون امور عمراني فرماندار همدان خواستار شد :

  هماهنگي بيشتر دستگاههاي اجرايي ذيربط در برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز

  رضا زماني در کارگروه ساخت و سازهاي غيرمجاز شهرستان همدان گفت: نظارت بر ساخت و سازهاي غيرمجاز داخل محدوده شهري بر عهده شهرداري و در روستاها بر عهده دهياريها است .

  وي حفاظت از اراضي ملي، زمينهاي عمومي و دولتي و منابع طبيعي را از جمله وظايف دستگاههاي اجرايي ذيربط دانست و افزود : دستگاههاي متولي مي توانند با انعقاد تفاهم نامه اي از پتانسيل شهرداري ها در اين زمينه استفاده کنند.

  معاون امور عمراني فرمانداري همدان با بيان اينکه حفاظت از باغ ها و تغيير کاربري هاي عمراني آنها نيز بر عهده جهاد کشاورزي مي باشد يادآور شد : برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز قبل از اجرا يا در آغاز يک ساخت و ساز غير مجاز بازدارنده تر است.

  اين مقام مسئول از ايجاد گشت هاي 24 ساعته موتوري و خودرويي برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز خبر داد و اضافه کرد: شهرداري تخلفات را به دو دسته تخلفات داراي پروانه و فاقد پروانه در حوزه پيشگيري و برخورد تقسيم کند.

  زماني از کاهش تعداد پرونده هاي ارايه شده به کميسيون ماده 100 شهر جورقان خبرداد و تاکيد کرد : شهرداري مريانج و يگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازي نيز نسبت به بازديد حوزه استحفاظي مشترک اقدام کنند.