اخبار فرمانداري
1400/01/05
 • اعضاي هياتهاي اجرايي انتخابات 1400 در شهرستان همدان مشخص شد

  فرماندار همدان از برگزاري جلسه معتمدين و انتخاب اعضاي هياتهاي اجرايي انتخابات 1400 در شهرستان همدان خبر داد.
 • اعضاي هياتهاي اجرايي انتخابات 1400 در شهرستان همدان مشخص شد

  فرماندار همدان از برگزاري جلسه معتمدين و انتخاب اعضاي هياتهاي اجرايي انتخابات 1400 در شهرستان همدان خبر داد.

  نشست انتخاب اعضاي هياتهاي اجرايي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان همدان با حضور معتمدان، روسا و اعضاي هياتهاي نظارت استان و شهرستان ، فرماندار همدان و ساير اعضاي اداري هيأت اجرايي در شامگاه روز چهارشنبه مورخ 20/12/1399 در محل تالار قرآن تشکيل شد.

  محمد علي محمدي در اين نشست با قدرداني از تعامل و همکاري شايسته هياتهاي نظارت در تاييد معتمدين پيشنهادي هياتهاي اجرايي گفت : در ترکيب معتمدان پيشنهادي هيات اجرايي اقشار مختلف شهرستان بويژه فعالان انقلاب، اصناف و بازار، حوزه علميه و روحانيت معزز، مديران با تجربه، خانواده محترم شهدا و ايثارگران مد نظر قرار گرفت.

  وي با اشاره به ضرورت مقيد بودن به قيد اخلاق در برگزاري انتخابات افزود : اعضاي هيات اجرايي فارغ از هر گونه نگاه حزبي، جناحي و سليقه اي با حفظ بي طرفي بايد در جهت انجام وظايف قانوني تعيين شده اقدام نمايند.

  فرماندار همدان برگزاري انتخابات سالم و صيانت از آراي مردم را از مهمترين اهداف مجريان انتخابات برشمرد و تصريح کرد : با عنايت خداوند و همکاري شما اميدواريم ضمن فراهم نمودن زمينه حضور آحاد مردم شاهد برگزاري انتخاباتي پر شور باشيم.

  در ادامه اين جلسه پس از برگزاري انتخابات داخلي اعضاي هياتهاي اجرايي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان همدان انتخاب شد.

   

  ·        انتخاب هيأت اجرايي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شهرستان همدان

   

  در اجراي مواد 38 و 39 قانون انتخابات رياست جمهوري و تبصره هاي ذيل آن اعضاي هيات اجرايي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شهرستان همدان بشرح ذيل مشخص شد:

   

  آقايان محمد علي محمدي فرماندار و رئيس هيات اجرايي، حسن خانجاني موقر دادستان همدان، بهروز محمدي مهر رئيس دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان همدان و بابک بختياري مدير ثبت احوال شهرستان همدان بعنوان اعضاي اداري هيات اجرايي

  آقايان محمد جواد سيفي، مجيد صفدريان، عبدالحسن مرادي، محمود کتابي، محمدصادق پارسا مهر، مرتضي فامنين نژاد، حسين آذرتکين، علي سهرابي بيدارو سرکار خانم معصومه ابراهيمي هژير به عنوان اعضاي اصلي هيات اجرايي

  و آقايان محمد رستگار، محسن ساغرچي، سيد محمدحسن حسيني پارسا، محسن معصوم عليزاده و سيد محمدعلي مليحي به عنوان اعضاي علي البدل هيأت اجرايي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري انتخاب شدند.

   

  ·        انتخاب هيأت اجرايي ششمين  دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان همدان

   

  همچنين در اجراي مواد 35 و 36 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي و تبصره هاي ذيل آن در اين جلسه هيأت اجرايي ششمين  دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان همدان بشرح ذيل مشخص شد:

  آقاي محمد علي محمدي فرماندار و رئيس هيات اجرايي، بابک بختياري مدير ثبت احوال شهرستان همدان و محمد باب الحوائجي مدير آموزش و پرورش ناحيه 2 همدان بعنوان اعضاي اداري هيات اجرايي

  آقايان محمد جواد سيفي، مجيد صفدريان، عبدالحسن مرادي، محمود کتابي، محمدصادق پارسا مهر، مرتضي فامنين نژاد، حسين آذرتکين، و سرکار خانم معصومه ابراهيمي هژير به عنوان اعضاي اصلي هيات اجرايي

  و آقايان علي سهرابي بيدار، محمد رستگار، محسن ساغرچي، سيد محمدحسن حسيني پارسا و محسن معصوم عليزاده به عنوان اعضاي علي البدل هيأت اجرايي هيأت اجرايي ششمين  دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان همدان انتخاب شدند.

   

  لازم به ذکر است طبق توافق وزارت کشور باشوراي نگهبان و هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي کشور ؛ معتمدين هيات هاي اجرايي در انتخابات رياست جمهوري سيزدهم ، ششمين دوره شوراي اسلامي و اولين مياندوره اي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشترک خواهند بود.